מס הכנסה שלילי

מה זה מס הכנסה שלילי? פשוטו כמשמעו, קבלת תשלום של כסף מהמדינה במקום תשלום למדינה.

חוק מס הכנסה שלילי מטרתו, בין היתר, להוות כלי ליצירת תמריץ להשתתפות עובדים נוספים בשוק העבודה, על ידי כך שהחוק יגדיל את

הכנסתם של עובדים המשתכרים רמות השכר נמוכות, וכך לסייע בצמצום פערי ההכנסה בישראל.

מס הכנסה שלילי מאפשר להיטיב עם האוכלוסייה לה פוטנציאל גבוה של עוני , אוכלוסייה העובדת אך לא מגיעה לתיקרת המס. מס הכנסה שלילי מהווה, להלכה ולמעשה, מענק של כסף דרך מנגנון המיסים בארץ, כפונקציה של שכר  העובד.

לבדיקת זכאותכם למענק ממס הכנסה מלאו את הטופס מימין ואנו נחזור אליכם

למי מגיע המענק?

* עובד תושב ישראל בן עשרים ושלוש ומעלה, שלו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לותשע עשרה1. (לעובד בן חמישים וחמש ומעלה יינתן המענק גם ללא ילד .

* במועד כלשהו בשנת המס לא היה בבעלותו או בבעלות בן זוגו או ילדו הסמוך על שולחנו זכות במקרקעין, ביחד או לחוד, העולה על 50%, למעט דירת מגורים יחידה בישראל.

* תנאי לקבלת מס  שלילי הוא  הכנסה מעבודה – שכיר לו הייתה הכנסה מעבודה ועצמאי שהייתה לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.

* עובד שהכנסתו הממוצעת ל בחודשי העבודה שבהם עבד בשנת המס, הייתה גבוהה מ-1,810 ש”ח ונמוכה מ-5,366 ש”ח (במידה ויש לו פחות משני שילדים ) .

כתיבת תגובה