כיצד למלא טופס 106

כיצד למלא טופס 106:

הטופס מחולק למספר חלקים:

א. פרטים כלליים

ב. פרטים אישיים

ג. הכנסות הנובעות מעבודה

ד. הכנסות הנובעות מנכסים והון אישי

ה. הכנסות או רווחים שאינם חייבים במס (ע”פ חוק)

ו. ניכויים שהופרשו במהלך השנה (סכומים אלו מופחתים מההכנסה הכוללת כדי לקבוע את רמת ההכנסה החייבת במס)

ז. נקודות זיכוי ממס (כגון חיילים משוחררים, עולים חדשים, הורים לילדים מעטי יכולת)

ח. זיכויים אישיים (סכומים אלו מופחתים מהמס אותו עליך לשלם)

ט. “מחזור למקדמות, ניכויים במקור וחשבון בנק”, סיכום כל התשלומים והצהרת מגיש הדו”ח

כתיבת תגובה