בניית תוכנית עסקית עם חסכון במס

בימינו תוכנית עסקית היא אמצעי חיוני להצלחת העסק, שכן היא מספקת נתונים כלכליים אובייקטיבים על מצבו העכשווי של העסק, וכן אמצעים ריאליים ויישומים לשיפורו וייעולו בטווח ארוך. נתונים אלו מתבססים על חזון העסק ומטרתו, וכן על מספר רב של גורמים כדוגמת: היקף פעילותו הנוכחית ומשאביו, המוצר המשווק, מצב השוק המקומי והבינלאומי באותו ענף, ותחזיות כלכליות. על פיהם (בסיוע הייעוץ העסקי), נבנית תוכנית הכוללת הצגה תיאורטית של העסק על יתרונותיו וחולשותיו, וניתוח כולל של היבטי הענף בו החברה מתמחה. על בסיס התוכנית התיאורטית הוגים את התוכנית הפיננסית והיישומית של החברה, כולל כיבוי שרפות בטווח הקצר, והנהגת שיטות עבודה ואסטרטגיות עסקיות יעילות לחלקי הארגון לטווח הקצר והארוך. התוכנית תכלול בין היתר פתרונות לחיסכון במס העשויים לחסוך לעסק כסף רב ולקצץ בהוצאות המיסים של החברה.

כתיבת תגובה