איך למזער הפסדים בתיק השקעות

מיזעור הפסדים בהשקעות שלכם יכול להיעשות בקלות כאשר אתם מסתייעים בשירותו של בית השקעות מקצועי אשר מנהל עבורכם את התיקים שלכם. בשיטה זו, על ידי ניתוח מצבו של השוק יידע מנהל חברת ההשקעות מהם אפיקי ההשקעה המוצלחים ביותר. כל ניהול תיק השקעות מקצועי יש בחובו סיכוני שוק בהשקעות. כדי לצמצם את הסיכונים בשוקי ההשקעות יש להקפיד, לערוך מעקב ולבדוק את תיק ההשקעות באופן קבוע.

לפעמים, אפילו אם מנהלים את התיק בצורה ראויה ומקצועית ייתכנו הפסדים. גם חברה לניהול תיקים  של השקעות הפועלת במקצועיות ובמרב האחריות, לא תהיה יכולה למנוע הפסדים בזמנים אשר בהם השוק אינו יציב ולא צפוי.

כדי לנהל סיכוני שוק בהשקעות באופן נכון ואחראי יש לבנות אסטרטגיה מקיפה מבחינה כלכלית , לבדוק תדיר את רמת הסיכוני שוק בתחום ההשקעות , ולמכור ולקנות ניירות ערך בהתאם למצבו של השוק.

ניהול תיקים בתחום ההשקעות מתבצע בשיתוף  עם הלקוח. אנשי חברת השקעות בשיתוף עם הלקוח יחליטו מהם סוגי ההשקעות תוך כדי התחשבות בסיכויי הרווחים והסיכונים בשוקי ההשקעות.

נכון לנהל תיקי השקעות בחברה לניהול תיקים  של השקעות, צורת ניהול זה טוב יותר מאשר על ידי הבנק או באופן עצמאי.

יש מגרעות וחסרונות בניהול תיק השקעות על ידי הבנק . מומחי ההשקעות בבנק מחויבים לחוק הסדרת הייעוץ. חוק הסדרת הייעוץ אינו מאפשר ליועצי ההשקעות בבנק למכור או לקנות ניירות ערך על דעת עצמם. מנגד, כל חברה של ניהול תיקים בהשקעות רשאית לקנות ולמכור על דעת עצמה ,כמובן לפי ההוראות הכלליות שקיבלה מהלקוח.

אחת לשנה מבוצעת בדיקה בחברת השקעות אודות כל תיק מתיקי ההשקעות. שנה זהו זמן ראוי לבדוק ולהעריך את איכות ההשקעה , תנובת הרווחים, והאם ההשקעה נעשתה בדרך מקצועית .

חברה לניהול תיקים  של השקעות שונה מהמנהלים של  קרנות נאמנות. האינטרס של הקליינט לא תמיד עולה בקנה אחד עם האינטרסים של קרנות הנאמנות. חברה לניהול תיקים  של השקעות מתעסקת בכל ניהול תיק השקעות ורואה לנגד עיניה רק את טובתו של הלקוח.

כתיבת תגובה