בדיקת רווחיות לעסקים

קבלת ייעוץ פיננסי מקצועי לעסקים תסייע לכל חברה או עסק לשפר את הרווחיות, את תזרים המזומנים ואת המצב הפיננסי. פעמים רבות בעלי עסקים ממוקדים מדי בליבת העסק ואינם מקדישים תשומת לב מספקת לניהול ההיבטים הפיננסיים האחרים של העסק. התנהלות כזו עלולה לעלות ביוקר ובמקרים רבים אף להוביל את העסק אל פתחו של משבר פיננסי חמור.

ייעוץ פיננסי מתחיל בדרך כלל באבחון מקיף של העסק ובמיפוי מצבו הפיננסי. במהלך האבחון מזהה היועץ הפיננסי את הבעיות העיקריות העומדות בדרכו של העסק להצלחה. זיהוי הבעיות מאפשר הכנת תוכנית עבודה יסודית להתמודדות עם המצב הקיים. תוכנית העבודה כוללת בדרך כלל הגדרת מטרות והצבת יעדים, הגדרת משימות ולוחות זמנים לביצוע. תוכנית העבודה כוללת שימוש בכלים ניהוליים חשובים אשר יאפשרו לערוך מדידה ובקרה של התוצאות בשלבים מאוחרים יותר.

את תוכנית העבודה שגובשה יש להוציא אל הפועל בדרך כלל באופן מיידי. לאורך כל שלב יישום תוכנית העבודה נערכת בקרה על המדדים העיקריים בתהליך. סטייה מהתכנון תדרוש התייחסות וביצוע התאמות בהתאם לצורך.

ייעוץ פיננסי מכוון את העסק בדרך הנכונה להצלחה עסקית על ידי הקניית כלים ניהוליים מעשיים ושיפור איכות המידע ורמת הניהול בעסק. על בסיס מידע איכותי ומאורגן ניתן לקבל החלטות עסקיות טובות יותר. בשונה מתחושות בטן, מידע מהימן וניתוחים כלכליים מהווים בסיס איתן לניהול העסק. ייעוץ פיננסי הניתן על ידי בעל מקצוע מנוסה יאפשר לעסק למצות את הפוטנציאל העסקי שלו ולהניב את התשואה הגבוהה ביותר לבעליו.

ייעוץ פיננסי עשוי לכלול גם ביצוע בדיקות כלכליות שונות לבחינת הכדאיות של מיזמים ופרויקטים שונים. תוכנית עסקית היא מסמך תכנון חשוב לכל עסק אשר משמש לבחינת כדאיות כלכלית, לגיוס הון ואשראי וכן לצורכי ניהול ובקרה.

בכדי לשפר את התוצאות העסקיות והפיננסיות מוטב לקבל ייעוץ פיננסי לפני שהענייניים מתדרדרים והעסק נמצא על סף משבר פיננסי. התנהלות שוטפת נאותה תתרום ליציבותו ולבריאותו הפיננסית של העסק ותסייע לו להתמודד בצורה טובה יותר עם משברים בכלכלה ובענף. זמן התגובה הוא חשוב וככל שהפנייה לקבלת ייעוץ פיננסי תעשה בשלב מוקדם יותר כך מרחב התמרון גדל. כאשר בוחרים יועץ פיננסי חשוב לבחון את השכלתו, הכשרתו המקצועית ואת ניסיונו הקודם. יועץ פיננסי שהוא גם רואה חשבון יספק ערך מוסף גבוה יותר הודות למקצועיותו הגבוהה, להכשרתו המקיפה ולהסמכתו על ידי מועצת רואי החשבון הכפופה למשרד המשפטים.