ניהול סיכונים פיננסיים

חשוב שלכל חברה תהיה את היכולת לחשב את הסיכונים השונים. היכולת הזו לנתח מה הסבירות שסכנה תקרה ומה יהיה מידת הנזק מהתממשות של סכנה ספציפית תורמת לחברה יכולת לשקול בצורה נכונה יותר אלו פעולות לבצע. כך למשל, כאשר יודעים שהסבירות לאי יכולת להחזיר הלוואות גבוהה אז גם הנכונות לקחת הלוואות ולבצע פעולות של התרחבות קטנה בהתאם. הסיכונים הפיננסים מגוונים, החל מסכנה של אי קבלת אשראי ועד סכנות של מיתון בשוק העולמי. ניתן לחלק את הסיכונים הפיננסיים לשתי קבוצות : סכנות שתלויות ספציפית בחברה (כגון סכנות של אי קבלת אשראי או אי יכולת לשלם משכורות לעובדים בזמן) או סכנות פיננסיות שלחברה אין כלל ועיקר שליטה בהם (כגון עליית מחירי חומרי הגלם) אך הם משפיעים ישירות על ההתנהלות הכלכלית של החברה.

הניתוח של סיכוני החברה יכול בהחלט לעניין מגוון רחב של גורמים בחברה. בין אם מדובר במנהל החברה, חשב, מנהל כספים, אנליסט או כל בעל עמדה אחרת שחשוב לו להעריך סיכויי הצלחה של משימה על מנת להחליט באיזה דרך לבחור. אך מעבר לצורך הכלכלי לנתח את הסיכונים הפיננסים, יש גם הנחיה של הרשות לניירות ערך שכל תאגיד שכפוף לחוק ניירות ערך מחויב לדווח על סיכוני השוק והדרך להתנהלות מולם.

מן הצד השני יש לזכור שכל ארגון חייב לקחת סיכונים פיננסיים, שהרי הסיכונים מאפשרים לארגון להגדיל רווחים ולכן יש לשמור על איזון בין הצורך בשמירה על הקיים לבין הצורך להגדיל רווחים.