נזילות קרנות השתלמות

שאלה בנוגע לנזילותה של קרן השתלמות:

עצמאי או שכיר המחזיק קרן השתלמות אשר ממנה מעולם לא הוציא כסף. השאלה היא האם האם  הכסף שנצבר באותה קרן השתלמות הינו נזיל ללא חובת מס או שרק  כלהכסף הנצבר בשש השנים של הקרן?

התשובה יחסית פשוטה:

אך ורק סך הרווחים שנצברו בקרן השתלמות יהיו פטורים ממיסים. את אותם רווחים ניתן להפוך נזילים מבלי לשלם תוספת מס. אולם – אם מוציאים את שאר הכסף שנצבר בקרן ומשתמשים בו חובה עליכם לשלם מיסים  על כל רווח עתידי
גם אם משקיעים משקיעים את הכסף בניירות ערך או ברכישת נכס מניב חייבים לשלם מס על הסכום כולו.
כמו כן – כיום כבר ניתן לקחת  הלוואה כספית כנגד אחזקתה של קרן השתלמות (במידה ויש לה ותק של יותר משלוש שנים) כך שאין סיבה ממשית להפוך את קרן ההשתלמות נזילה.