לימודי כלכלה

כלכלה מניעה את העולם. הכול נובע מכלכלה והכול נגזר ממנה. לימודי כלכלה הם כמעט תנאי הכרחי להבנת מנגנוניה של הכלכלה. לימודים אלה מאפשרים התוודעות אל הסיבות המשפיעות על התנהגותם של פרטים וחברות, על הגורמים המשפיעים על צמיחה כלכלית, ועל תופעות שונות בכלכלה ( אינפלציה, דפלציה ועוד). לימודי כלכלה מפגישים את התלמידים עם מושגים כלכליים שונים כגון: פיננסים, מימון, מתמטיקה, סטטיסטיקה, חקר שוק, חקר ביצועים, שיווק, מודלים כלכליים שונים ועוד מושגים רבים אחרים. לימודי כלכלה מוצעים במוסדות לימוד שונים במתכונת דו-חוגית, שבה בוחרים הסטודנטים לשלב בהם לימוד מקצועות משלימים – מינהל עסקים, ראיית חשבון, חשבונאות – או לימודי העשרה, המיועדים ל"נפש" כגון פילוסופיה, חינוך ועוד.

תנאי סף נדרשים

לימודי תואר ראשון בכלכלה נמשכים שלוש שנים. 4 יחידות בגרות במתמטיקה והישג של 600 – 700 נקודות במבחן הפסיכומטרי מהווים תנאי סף נדרשים לרוב מוסדות הלימוד בתחום הכלכלה, אבל על-מנת לוודא כי אתם עומדים בתנאי הסף הנדרשים במוסד לימוד מסוים, שבו אתם רוצים ללמוד, יש לברר אותם ישירות במוסד המבוקש.

חשיבותם וערכם של לימודי כלכלה מתבררים כאשר מוצעים משרות ותפקידים רבים ובכירים אשר תואר בכלכלה הוא תנאי-סף הכרחי להגשת מועמדות אליהם. די להציץ בדפים אקראיים של מודעות 'דרושים' בעיתונים, כדי להתרשם ממגוון המשרות והתפקידים המוצעים לכלכלנים. מוסדות לימוד רבים, אוניברסיטאות ומכללות, מציעים תכנית מקיפה ומגוונת של לימודי כלכלה. והבוגרים של לימודי כלכלה עשויים להשתלב הן בשוק הפרטי והן בשוק הציבורי.

לימודי כלכלה יישומיים

כלכלה נחשבת לתחום יישומי. בוגרי החוגים לכלכלה, במיוחד מי מהם שהם בעלי תואר שני ואף שלישי מבוקשים בחברות ובארגונים שונים: בביטוח, במוסדות בנקאיים, בייעוץ פנסיוני, ובתחום מערכות מידע.  צירוף המלים והמושגים כלכלה וניהול הוא צירוף שכיח. משרות ניהול הן משרות נחשקות ומי שעוסק בניהול כלכלי פותח לעצמו אופק תעסוקתי מגוון ועשיר. בשל הפיתוח הטכנולוגי המואץ בשנים האחרונות, הגידול הניכר בשווקים העולמיים, חדירת המסחר והשיווק באינטרנט ככלי רב משקל בסחר העולמי, גובר בשנים האחרונות הביקוש לתחום לימודי כלכלה, אשר תת-התמחויות חדשות בה משקפות את השינויים שחלו בעולם בכלל ובתחום הכלכלי בו בפרט.